OBCE SR - web stránky pre obce a mestá Slovenska

Obecné webstránky – web riešenia pre mestá a obce

Koncom roka 2008 takmer dve tretiny slovenských obcí nedisponovali vlastnou web stránkou.
Je predpoklad, že na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (211/2000 Z.z.) bude čoskoro pre väčšinu slovenských obcí webstránka povinnou výbavou. Viaceré mimovládne organizácie, vrátane vplyvnej Transparency International, požadujú zavedenie povinnej webstránky pre obce nad 500 obyvateľov. Napriek tomu, že proces informatizácie pokračuje pomaly, táto myšlienka pomaly prestáva byť utópiou.

Obecný web – dodržať zákon sa oplatí

Projekt OBCE SLOVENSKA je zameraný na poskytnutie kvalitných a zároveň nízkorozpočtových web stránok pre menšie i väčsie obce či mestá. V prípade obecných a mestských webstránok pre je veľmi dôležité dodržiavať zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorý ukladá povinným osobám (kam patria aj obce a samosprávne kraje) povinnosť dodržiavať štandardy. Štandardy boli v roku 2008 záväzne definované Výnosom Ministerstva financií SR, patria sem rôzne záväzné pravidlá, primárne zamerané na prístupnosť webovej stránky pre občanov so zrakovým postihnutím. Skutočný stav webstránok povinných osôb je pravidelne monitorovaný Ministerstvom financií. Za porušenie zákona môže štát uložiť pokutu až do výšky 33.000 EUR (1 milión Sk).

Webstránky vytvorené v systéme OBCE SLOVENSKA plne spĺňajú všetky štandardy dané Výnosom Ministerstva financií č. MF/013261/2008-132.

Obecná webstránka vo viacerých jazykoch

Nespornou výhodou systému Obce Slovenska je možnosť správy webstránky vo viacerých jazkových mutáciách. Či už je vo vašej obci vyšší podiel menšinového obyvateľstva alebo potrebujete informovať potenciálnych turistov v ich rodnom jazyku, náš systém vám to umožňuje.

Obec MINI

Základná webstránka pre menšie obce.

jednoduchá aktualizácia obsahu a e-mailov

500 MB priestoru

Obec MEDIUM

Webstránka s množstvom pokročilých funkcií.

modul pre verejné obstarávanie

2 jazykové mutácie; 1 GB priestoru

Obec MAXI

Webstránka s množstvom pokročilých funkcií.

vlastná doména, fórum, fotogalérie

verejné obstarávanie, 3 jazyky, 2 GB priestoru

15 €
mesačne

Webstránka Obec Mini

Balík služieb Obec Mini je ideálnym riešením pre malé až stredne veľké obce, ktoré budú prostredníctvom svojej webstránky informovať obyvateľov o najdôležitejších obecných záležitostiach.

Objednať balík

Vlastnosti

 • 1x | doména 3. rádu http://nazov.obcesr.sk
 • 5x | e-maily meno.priezvisko@obcesr.sk
 • 500 MB priestoru na webstránky a emaily
 • grafická podoba webstránky - na výber z množstva predlôh
 • základné prispôsobenie grafickej podoby (hlavička, logo, erb)
 • administrácia podstránok a článkov
 • administrácia noviniek, aktualít
 • neobmedzené množstvo sekcií webstránky
 • úradná tabuľa
29 €
mesačne

Webstránka Obec Medium

Balík služieb Obec Medium je pokročilejšia webstránka pre menšie až stredné obce, s vyššou dávkou interaktivity - návštevníci sa môžu zapájať do diskusii a komunikovať priamo so zástupcami obce.

Objednať balík

Vlastnosti

 • 1x | doména 2. rádu http://www.nazovobce.sk
 • 10x | e-maily meno.priezvisko@nazovobce.sk
 • 1000 MB priestoru na webstránky a emaily
 • grafická podoba webstránky - na výber z množstva predlôh
 • základné prispôsobenie grafickej podoby (hlavička, logo, erb)
 • 2 jazykové mutácie
 • úradná tabuľa
 • administrácia podstránok a článkov
 • administrácia noviniek, aktualít
 • administrácia zákonom povinného zverejňovania faktúr, zmlúv atď.
 • administrácia fotogalérií
 • neobmedzené množstvo sekcií webstránky
49 €
mesačne

Webstránka Obec Maxi

Balík služieb Obec Maxi je vhodný pre veľké obce a mestá, ktorých webstránka má plniť okrem informačnej aj komunitnú funkciu. Balík obsahuje dostatočné množstvo možností a diskového priestoru.

Objednať balík

Vlastnosti

 • 1x | doména 2. rádu http://www.nazovobce.sk
 • 50x | e-maily meno.priezvisko@nazovobce.sk
 • 2000 MB priestoru na webstránky a emaily
 • grafická podoba webstránky - na výber z množstva predlôh
 • základné prispôsobenie grafickej podoby (hlavička, logo, erb)
 • 3 jazykové mutácie
 • úradná tabuľa
 • administrácia podstránok a článkov
 • administrácia noviniek, aktualít
 • administrácia zákonom povinného zverejňovania faktúr, zmlúv atď.
 • administrácia fotogalérií
 • administrácia ankiet
 • neobmedzené množstvo sekcií webstránky
 • užívateľské diskusie k uverejneným materiálom
 • diskusné fórum s možnosťou tvorby neobmedzeného množstva tém
 • zapájanie sa do ankiet